DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 30.04.2013 12:08:53 

Diagnóza - diorama

Literatura (Literature)
Encyklopedie modelářských technik
 
Autor: Christopher Payne
ISBN: 80-7237-011-1
192 stran
Nakladatelství: Svojtka
Rok vydání: 1998
 
 
 
Kniha, pokrývající téměř všechny aspekty modelářské činnosti. Dle mého názoru kniha, která by neměla chybět v knihovničce začínajících ani pokročilých modelářů. Několik kapitol se ve stručnosti věnuje základním modelářským dovednostem (stavba plastikových modelů, modelování figur, jednoduché přestavby a vylepšování modelů bojové techniky, figur a železničních vozidel). Pro mě byly vždy nejdůležitější kapitoly věnující se tvorbě jednotlivých komponent diorám. Např. stavba budov, stromů, skal apod. Stavební postupy jsou doprovázeny názornými kresbami. Závěr publikace tvoří galerie hotových modelů a diorám od různých modelářů.
Z dnešního pohledu se mohou zdát některé, zde uvedené, techniky již překonané. Pro začínající modeláře však bude tato kniha dobrým vodítkem při jejich prvních „dioramatických“ pokusech. Po tom co si začátečník osvojí zde uvedené techniky, časem je zdokonalí, se bude mnohem snadněji orientovat v dnešní záplavě více méně útržkovitých informací na téma stavby diorám. Já osobně se k této knize vždy velmi rád vracím, jelikož po jejím prvním přečtení (ano četl jsem ji několikrát) jsem dostal odvahu pustit se do stavby svého prvního domu, skaliska, stromu,……..
 
 
Modelování terénu
 
Autor: Richard Windrow
ISBN: 978-80-251-2075-0
197 stran
Nakladatelství: Computer press
Rok vydání: 2009
Náhled anglického originálu: books.google.cz/books 
 
 
 
Vzhledem k prudkému nárůstu zájmu o stavbu diorám v posledních cca deseti letech je až s podivem, že další česky psaná kniha věnující se této problematice vyšla až 11 let po uvedení „Encyklopedie modelářských technik“ na trh.
Jedná se o český překlad anglického originálu „Advanced terrain modelling“ vydaného nakladatelstvím Osprey v roce 2007. Stavební postupy, tipy a triky jsou zde předvedeny na pěti diorámách z různých historických období a v různých měřítcích (1/72 a 1/35). V úvodní kapitole jsou celkem podrobně popsány použité materiály a nářadí. Některé materiály, nářadí a jejich výrobci jsou však u nás nepříliš známí (viz. závěrečná kapitola „Zdroje“). Nemám však obavy, že šikovný český modelář je dokáže nahradit u nás dostupnými ekvivalenty. Stavební postupy a techniky jsou zde popsány dostatečně detailně a jsou doplněny velkým množstvím kvalitních fotografií. Pro mě osobně jsou největším přínosem kapitoly o stavbě zákopu z první světové války a modelování lesního porostu. Při prohlížení fotografií doprovázejících text v kapitole „Podzim v lese“ jsem z počátku váhal, jestli se nejedná o snímky pořízené v lese u nás za domem.
Po všech stránkách vydařená publikace, která by neměla chybět v knihovničce žádného stavitele diorám.
 
 
Diorama addicted
 
Autor: Justo Mira
ISBN: 978-84-613-9868-3
75 stran
Nakladatelství: AK interactive
Rok vydání: 2010
 
 
 
 
              Anglicko/španělsky psaná kniha s podtitulkem "od vinět, k mega projektům, krok za krokem". Publikace je zaměřena výhradně na diorámy v měřítku 1/72. Jejím autorem je známý španělský modelář Justo Mira.
             Kniha ve mne vyvolala poněkud rozporuplné pocity. Bombastický úvod Miguela Jimeneze ve vás vzbudí dojem: "konečně pořádná kuchařka pro stavitele diorám". Realita je však poněkud jiná. Publikace v žádném případě nemůže konkurovat klasickým "step by step" publikacím jako např. Modelování terénu od Richarda Windrow nebo Let´s build a diorama z pera Lászla Adóby. Použité modelářské techniky a materiály jsou zde popsány jen povrchně a méně zkušenému modeláři vyvstane na mysli spousta "doplňujících" otázek. Mně osobně například zamrzelo, že nebyla detailněji popsána pouze "nakousnutá" výroba jehličnatých stromů nebo použití čirého resinu k tvorbě bystřiny někde v Ardenách (str. 18, 19). Diskutabilní jsou i některé technické detaily použité na diorámách. Zastavil bych se u diorámy jejíž popis stavby začíná na str. 48. Španělsky neumím, takže nemohu uvést její název. V nadpisu totiž chybí překlad do angličtiny. Kombinace vlnitý plech - dřevěná prkna na střeše výrobní haly není dle mého názoru technicky vhodná. Dále, vzhledem k celkové destrukci objektu, působí poněkud zvláštně soustruh stojící nepoškozen na svém místě. Tlaková vlna a střepiny by jej určitě trochu pochroumaly a s největší pravděpodobností by utrpěl  i volně položený přívodní kabel. Jen tak mimochodem obráběcí stroj připojený "jen tak" do rozvaděče nebo snad zásuvky (!) je noční můrou všech bezpečnostních techniků. Kdo se pohybuje ve strojírenství, ví o čem mluvím. V publikaci si také občas zařádil tiskařský šotek. Celkově mám dojem, že knížka byla "ušita horkou jehlou".
            Abych pouze nekritizoval. Kniha je plná velice kvalitních fotografií (kromě té na str. 8) diorám zpracovaných s uměleckým citem a smyslem pro detail. Spousta modelářů v ní jistě najde inspiraci pro své vlastní projekty. Rozhodně je to výborné pokoukání na nedělní siestu.
            Vzhledem k tomu, že vydání knihy jakýmsi způsobem zaštiťuje modelářský guru Miguel Jimenez, jsem předpokládal, že v mé knihovničce přibyde modelářská bible pro příznivce "malého" měřítka. Za celkem dost peněz jsem však získal velice pěknou galerii  jednoho moc šikovného španělského modeláře. Kniha nesplnila všechna má očekávání, přesto ji hodnotím kladně. Její přínos je hlavně v tom, že je snad jediná, která se v celém svém rozsahu věnuje problematice stavby diorám v měřítku 1/72.
 
 
 
Let´s build diorama, vol. I, Urban scenes
 
Autor: László Adóba
ISBN: 978-963-06-8515-3
62 stran
Nakladatelství: HarVar-d Design Studió Ltd.
Rok vydání: 2010
 
 
 
 
               Kniha, která bezesporu patří do "zlatého fondu" modelářských publikací. Publikace nás seznámí s různými postupy a materiály, s jejichž pomocí budeme na svých diorámách schopni ztvárnit městské prostředí. Na úvod je třeba také říct, že kniha se věnuje výhradně diorámám v měřítku 1/35. Zobrazené postupy se však dají přizpůsobit i měřítku 1/72.
               Reklama na publikaci proběhla na webu www.armorama.com . Po oevření několika náhledů jsem neváhal ani vteřinu a odeslal elektronickou objednávku. Po letmém prostudování publikace jsem okamžitě věděl, že peníze jsem nevydal zbytečně.  V úvodu nás autor seznámí s použitými materiály a nářadím. Nutno podotknout, že nákup žádného z uvedených nástrojů nebo materiálů vás rozhodně finančně nezruinuje. Kniha je velice přehledně rozčleněna do kapitol (a podkapitol), které se věnují jednotlivým aspektům modelování staveb a městského prostředí (zdi, okna, podlahy, střecha, chodníky, ulice, ........). Jednotlivé statě jsou doprovázeny dostatečným počtem názorných fotografií ve velmi dobré kvalitě. Velkou slabinou knihy je však překlad z maďarštiny do angličtiny. Učitelé angličtiny by tento počin pravděpodobně nazvaly skandálem. Na druhou stranu, text je docela stručný, takže s trochou snahy a představivosti porozumíme, co nám chtěl autor sdělit.
                Vydání další publikace z této řady se chystá na listopad 2010. Tentokrát se má věnovat modelování vegetace. Doufejme, že bude stejně tak přínosná jako první díl. Podle informací zveřejněných na Armoramě se autoři poučili a s překladem do angličtiny si daly více záležet. Na úplný závěr. Velmi dobrá publikace, která by neměla chybět v knihovničce žádného stavitele diorám.